Fra NOAHs udsendte THOMAS JAZRAWI

Jeg er ankommet til Peru for at dække FN’s klimaforhandlinger i hovedstaden Lima. Og særligt Friends of the Earths deltagelse. Vi bor på et lille hostel i kvarteret Brena i den store hovedstad med omkring 9 millioner indbyggere. Kvarteret er ikke det pæneste i byen, men det er heller ikke det værste.

Normalt er jeg medlem af NOAH Ressourcer og Forbrug, men i denne forbindelse deltager jeg med støtte fra Danida for at dække forhandlingerne for U-landsnyt.dk, Arbejderen og på denne blog.

Jeg vil på bloggen særligt følge Friends of the Earth International, som NOAH jo er en del af.

40-45 personer fra Friends of the Earth vil være til stede i de 14 dage under forhandlingerne, men i dag mandag er vi omkring 10. Alle regioner vil være repræsenteret fra det globale miljønetværk.

Der holdes møder i koordineringsgruppen og alle folk fra FoE et par gange om ugen, men det er svært at koordinere, da mange jo har forskellige gøremål. Yuri fra Japan følger eksempelvis den japanske delegation, så han skal tidligt afsted hver eneste morgen.

Friends of the Earth kæmper for en ambitiøs og retfærdig indsats mod klimaforandringer, som allerede nu er årsag til tab af liv, massive ødelæggelser af livsgrundlag og boliger – og det er især de fattige det går ud over og især i Syd. Temperaturstigningerne i dette århundrede bør ikke overstige en tærskel på 1.5 grader, men det kræver dramatiske reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Men aftalen skal også være retfærdig. De største historiske udledere af drivhusgasser skal reducere først og mest og betale for, at de fattigste lande kan tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede er en realitet, og så disse lande kan omstille sig til miljø- og klimavenlige samfund og samtidig løfte hele befolkningen ud af fattigdom.

Selfie af NOAHs udsendte Thomas Jazrawi