Blog Image

energi og klima

NOAH Energi og Klima

en blog om klimapolitik, klimaforskning, energipolitik, energiscenarier, lokal fælles energi m.v.

Intet til klodens fremtid eller klimaramte i Lima

Klimapolitik Posted on Sun, December 14, 2014 02:29:01

Det er nu blevet sent lørdag i Lima, og der er stadig ikke noget resultat af COP 20 – den 20 runde af klimaforhandlinger under FN. Der er en reel risiko for, at forhandlingerne ikke kommer til at levere noget resultat, men det mest sandsynlige er, at der kommer et meget svagt dokument, som ikke løser klimakrisen eller får løst nogle af de stridigheder, der er mellem parterne.

“Vi var dybt bekymrede for, at disse diskussioner ikke vil føre til et retfærdigt og ambitiøst resultat, mens vi fulgte begivenhederne i Lima i denne uge. Vores bekymringer har vist sig at være korrekte”, siger Jagoda Munic, formand for Friends of the Earth International.

En af de store emner i Lima har været spørgsmålet om støtte til udviklingslande. De fattigste lande har befolkninger, som allerede nu lider som følge af den globale opvarmning, selv om de ikke har bidraget til den globale hedetur. Regeringer i disse lande skal derfor afsætte en del penge til at tilpasse sig de klimatiske ændringer og betale for de skader som tyfoner, hedebølger, tørke og oversvømmelser forårsager.

Rige lande vil ikke forpligte sig på støtte til Syd

Derfor ønsker landene i Syd at de rige lande og de store historiske udledere af drivhusgasser støtter dem, når de skal omstille til renere energi, tilpasse sig til de klimatiske ændringer og betale regningen for de heftige klimaødelæggelser.

Industrilandene har givet et løfte om, at dette vil ske, men de ønsker ikke, at forpligte sig på denne støtte op til det endelige slutspil om en international aftale om klimaet, der efter planen skal vedtages i Paris næste år.

Samtlige verdens lande skal offentliggøre deres bidrag til aftalen i starten af 2015. Disse bidrag kaldes INDCs – Intended Nationally Determined Contributions- De rigeste lande ønsker imidlertid, at disse bidrag kun kommer til at handle om reduktioner af udledninger, mens de fattigste lande ønsker at landene ligeledes forpligter sig på støtte til klimakampen i det globale Syd.

Det betyder, at de fattigste lande kommer til at melde ud med deres bidrag om reduktioner af drivhusgasser uden at vide, om de får støtte til at føre dem ud i livet.

“Udviklingslandene skal bruge en masse penge på tilpasning og miljøødelæggelser, og derfor vil de ikke have penge til at reducere udledninger”, siger Meena Raman fra Third World Network.

Der var lørdag plenardebat om en ny tekst med meget svage henvisninger til støtte, men der var ikke konsensus om teksten. De fleste udviklingslande kritiserede stærkt, at støtteelementerne ikke kommer til at indgå i landenes bidrag.

Forhandlinger i hårdknude
Derfor arbejdes der nu lørdag aften på en ny tekst, der skal til en ny plenardebat, men med de dybe skel, der er her i Lima ser det meget sort ud for en aftale i Paris, der kan afværge de værste klimakonsekvenser.

Det til trods for, at der allerede nu er millioner verden over, der mærker konsekvenserne af en global temperaturstigning på 0.8 grader. Verdens forhandlere har en målsætning om at holde stigningen under 2 grader i dette århundrede, hvilket naturligvis vil betyde endnu værre forhold for de klimaramte og endnu flere klimaramte.

En mekansime, der skal sørge for støtte til udviklingslandene for klimaødelæggelser, blev ligeledes diskuteret heftigt i lørdagens plenardebat. Den var ude af teksten, der blev diskuteret, og det var mange fattige lande meget utilfredse med.

Vejen fra Lima til Paris er altså rigtig lang. De sidste 14 dages forhandlinger har ikke gjort den lettere.Filippinernes tyfon blæser også i Lima

Klimapolitik Posted on Sun, December 14, 2014 02:18:00

For tredje år i træk blander en filippinsk tyfon sig i diskussionerne ved FN’s klimaforhandlinger. Denne gang var det ikke så slemt som sidste år, da Haiyan skabte en katastrofe i det østasiatiske ø-rige.

Denne gang er det Hagupit, der blæste over Filippinerne. De voldsomme vinde nåede helt til Lima, hvor der har været flere manifestationer, der kobler det vilde vejr sammen med klimaændringerne.

“Vi vil have solidaritet, ikke sympati”, lød budskabet i en manifestation i klimaforhandlingernes første uge, hvor Friends of the Earth-aktivister deltog.

Vi bliver ramt i en grad der ikke er set før

Sidste år blev den filippinske klimaforhandler Yeb Sano kendt for at indlede en sultestrejke på åbningsdagen for COP 19-forhandlingerne i Warszawa. Filippinernes forhandler var frygtet blandt de rige lande, da han virkeligt gik ind til forhandlingerne med entusiasme og hjerteblod.

I år er han imidlertid ikke til stede. Filippinerne er samtidigt blevet langt mere tilbagetrukket i forhandlingerne, lyder det fra personer, der følger forhandlingerne tæt. Flere NGOer undrer sig over Yeb Sanos manglende tilstedeværelse og Filippinernes ændrede tilgang.

Men Lidy Nacpil fra Jubilee South Africa Pacific, der selv er filippiner, holder sig bestemt ikke tilbage med den bidske kritik.

“Vi må presse dem til handling, for på egen hånd er det meget klart, at de ikke vil gøre, hvad de burde gøre”, siger hun om forhandlerne på et pressemøde ved klimaforhandlingerne i Lima.

Hun forklarer, at de voldsomme tyfoner rammer i et omfang, der bliver hyppigere og voldsommere.

“Normalt bliver vi ramt af regelmæssige tyfoner i Filippinerne, men i de sidste år er vi blevet ramt i et omfang, som vi ikke har set før”, siger hun.

Temperaturen er nu steget med 0.8 grader siden industrialiseringen tog fart i midten af 100-tallet. I de internationale FN-forhandlinger arbejder man med en målsætning om ikke at lade temperaturstigningen overstige 2 grader i dette århundrede. Mange af de mest klimaskrøbelige lande ønsker imidlertid, at den globale temperatur ikke skal stige mere end 1.5 grader.

“Vort folk kan håbe på en stabilisering af temperaturstiningen på 1.5 grader, men vi kan allerede se, hvad der sker med en stigning på 0.8 grader, så med 1.5 grader vil det blive meget værre”, fortæller Lydi Nacpil.

Hun ønsker, at landene vedtager en aftale med en retfærdig fordeling af byrderne, således at de rige lande påtager sig den største forpligtelse og støtter u-lande i deres omstilling og tilpasning til de klimatiske ændringer.

“Der er kun få år tilbage til at handle. Vi håber, at de vil vågne op snart”, siger hun.

Utilstrækkelig aftale

Mange NGOer forventer allerede nu en utilstrækkelig aftale, der ikke kan holde de globale temperaturstigninger i snor, og uden den nødvendige støtte til udviklingslande.

Fredag var der på den sidste dag ved forhandlingerne en “lie-in” lige ved siden af indgangen til de to store plenarsale, hvor forhandlingerne foregår. Omkring 100 mennesker lagde sig pludseligt ned på jorden, mens fotografer og journalister omringede dem.

Her var bl. a. en taler fra Filippinerne med en tidlig negativ bedømmelse af forhandlingsrunden i Lima.

“Regeringer har under FN’s Konvention svigtet os i 20 år, og her i Lima svigter de os igen” sagde han.

COP 20 slutter officielt fredag, men her sent lørdag er forhandlingerne stadig i gang. Og parterne er meget, meget langt fra hinanden.