Det er nu blevet sent lørdag i Lima, og der er stadig ikke noget resultat af COP 20 – den 20 runde af klimaforhandlinger under FN. Der er en reel risiko for, at forhandlingerne ikke kommer til at levere noget resultat, men det mest sandsynlige er, at der kommer et meget svagt dokument, som ikke løser klimakrisen eller får løst nogle af de stridigheder, der er mellem parterne.

“Vi var dybt bekymrede for, at disse diskussioner ikke vil føre til et retfærdigt og ambitiøst resultat, mens vi fulgte begivenhederne i Lima i denne uge. Vores bekymringer har vist sig at være korrekte”, siger Jagoda Munic, formand for Friends of the Earth International.

En af de store emner i Lima har været spørgsmålet om støtte til udviklingslande. De fattigste lande har befolkninger, som allerede nu lider som følge af den globale opvarmning, selv om de ikke har bidraget til den globale hedetur. Regeringer i disse lande skal derfor afsætte en del penge til at tilpasse sig de klimatiske ændringer og betale for de skader som tyfoner, hedebølger, tørke og oversvømmelser forårsager.

Rige lande vil ikke forpligte sig på støtte til Syd

Derfor ønsker landene i Syd at de rige lande og de store historiske udledere af drivhusgasser støtter dem, når de skal omstille til renere energi, tilpasse sig til de klimatiske ændringer og betale regningen for de heftige klimaødelæggelser.

Industrilandene har givet et løfte om, at dette vil ske, men de ønsker ikke, at forpligte sig på denne støtte op til det endelige slutspil om en international aftale om klimaet, der efter planen skal vedtages i Paris næste år.

Samtlige verdens lande skal offentliggøre deres bidrag til aftalen i starten af 2015. Disse bidrag kaldes INDCs – Intended Nationally Determined Contributions- De rigeste lande ønsker imidlertid, at disse bidrag kun kommer til at handle om reduktioner af udledninger, mens de fattigste lande ønsker at landene ligeledes forpligter sig på støtte til klimakampen i det globale Syd.

Det betyder, at de fattigste lande kommer til at melde ud med deres bidrag om reduktioner af drivhusgasser uden at vide, om de får støtte til at føre dem ud i livet.

“Udviklingslandene skal bruge en masse penge på tilpasning og miljøødelæggelser, og derfor vil de ikke have penge til at reducere udledninger”, siger Meena Raman fra Third World Network.

Der var lørdag plenardebat om en ny tekst med meget svage henvisninger til støtte, men der var ikke konsensus om teksten. De fleste udviklingslande kritiserede stærkt, at støtteelementerne ikke kommer til at indgå i landenes bidrag.

Forhandlinger i hårdknude
Derfor arbejdes der nu lørdag aften på en ny tekst, der skal til en ny plenardebat, men med de dybe skel, der er her i Lima ser det meget sort ud for en aftale i Paris, der kan afværge de værste klimakonsekvenser.

Det til trods for, at der allerede nu er millioner verden over, der mærker konsekvenserne af en global temperaturstigning på 0.8 grader. Verdens forhandlere har en målsætning om at holde stigningen under 2 grader i dette århundrede, hvilket naturligvis vil betyde endnu værre forhold for de klimaramte og endnu flere klimaramte.

En mekansime, der skal sørge for støtte til udviklingslandene for klimaødelæggelser, blev ligeledes diskuteret heftigt i lørdagens plenardebat. Den var ude af teksten, der blev diskuteret, og det var mange fattige lande meget utilfredse med.

Vejen fra Lima til Paris er altså rigtig lang. De sidste 14 dages forhandlinger har ikke gjort den lettere.