Blog Image

energi og klima

NOAH Energi og Klima

en blog om klimapolitik, klimaforskning, energipolitik, energiscenarier, lokal fælles energi m.v.

NOAH til klimaforhandlinger i Lima

Klimapolitik Posted on Tue, December 02, 2014 10:59:07

Fra NOAHs udsendte THOMAS JAZRAWI

Jeg er ankommet til Peru for at dække FN’s klimaforhandlinger i hovedstaden Lima. Og særligt Friends of the Earths deltagelse. Vi bor på et lille hostel i kvarteret Brena i den store hovedstad med omkring 9 millioner indbyggere. Kvarteret er ikke det pæneste i byen, men det er heller ikke det værste.

Normalt er jeg medlem af NOAH Ressourcer og Forbrug, men i denne forbindelse deltager jeg med støtte fra Danida for at dække forhandlingerne for U-landsnyt.dk, Arbejderen og på denne blog.

Jeg vil på bloggen særligt følge Friends of the Earth International, som NOAH jo er en del af.

40-45 personer fra Friends of the Earth vil være til stede i de 14 dage under forhandlingerne, men i dag mandag er vi omkring 10. Alle regioner vil være repræsenteret fra det globale miljønetværk.

Der holdes møder i koordineringsgruppen og alle folk fra FoE et par gange om ugen, men det er svært at koordinere, da mange jo har forskellige gøremål. Yuri fra Japan følger eksempelvis den japanske delegation, så han skal tidligt afsted hver eneste morgen.

Friends of the Earth kæmper for en ambitiøs og retfærdig indsats mod klimaforandringer, som allerede nu er årsag til tab af liv, massive ødelæggelser af livsgrundlag og boliger – og det er især de fattige det går ud over og især i Syd. Temperaturstigningerne i dette århundrede bør ikke overstige en tærskel på 1.5 grader, men det kræver dramatiske reduktioner i udledningen af drivhusgasser.

Men aftalen skal også være retfærdig. De største historiske udledere af drivhusgasser skal reducere først og mest og betale for, at de fattigste lande kan tilpasse sig de klimaforandringer, som allerede er en realitet, og så disse lande kan omstille sig til miljø- og klimavenlige samfund og samtidig løfte hele befolkningen ud af fattigdom.

Selfie af NOAHs udsendte Thomas JazrawiUSA og Kina

Klimapolitik Posted on Sun, November 16, 2014 23:23:38

USA – Kina: Et lille
skridt frem kan blive et stort skridt tilbage

Den
klimaaftale mellem USA og Kina, som blev annonceret den 12. november er blevet
hilst velkommen af mange som et – lille – positivt skridt fremad fra to store
lande, man ikke er vant til at se handling fra. Men der er mere grund til
skepsis end til jubel.

USA

Hvis
vi ser på USA først, så er de mål, som USA har meldt ud langt fra det,
klimaforskningen siger, der er brug for, og hvad USA’s retfærdige andel i
virkeligheden skulle være.

For
det andet er det helt afgørende, at klimaforhandlingerne foregår i FN-regi, og at målene er juridisk bindende, og at det ikke kun
handler om CO2-emissioner, men også finansiering
og teknologi. Det har længe været
USA’s mål at omgå FN og erstatte juridiske forpligtelser med frivillige. Det
var USA’s store sejr ved COP15 i København, at de fik forhindret en bindende
aftale.

USA
bruger 2005 og ikke 1990 som basisår. Det betyder, at de 26-28 %
CO2-reduktioner, de lover i 2025, ser større ud end de ellers ville – nemlig ca.
15 % i forhold til 1990.

Desuden
er det allerede et skridt tilbage i forhold til de 30 % reduktioner i 2025, som
USA annoncerede ved COP16 i Cancun – målt i forhold til 2005. Men da de mål
heller ikke var bindende, er der intet, der kan forhindre USA i at skrue ned
for de i forvejen lave ambitioner.

Kina

Det
har i flere år været en fælles strategi for USA og EU at sammenligne USA’s
emissioner med Kinas. Da Kina i 2007 overhalede USA, ser det ved første øjekast
rimeligt ud.

Men
den globale opvarmning, vi ser i dag, er resultatet af historiske udledninger,
der startede med industrialiseringen. USA’s historiske udledninger er stadigvæk
næsten 2,5 gange større end Kinas. Det skal nødvendigvis afspejles i de
reduktionsmål, USA skal påtage sig i dag.

Selvfølgelig er det vigtigt, at Kina stiger ud af
de fossile brændslers æra så hurtigt som muligt. Kinas bidrag til at holde den
globale opvarmning under 2 grader ville være at få udledningerne til at toppe i
løbet af ganske få år og i hvert fald ikke være over 2014-niveauet i 2030.